17 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej poświęcone dyskusji na temat nowych źródeł energii po węglu. Ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego w spotkaniu  uczestniczył Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Podczas spotkania Forum Partnerstwa Pan Bernard Swoczyna, ekspert Fundacji Instrat, przedstawił zgromadzonym wyniki przeprowadzonych analiz w zakresie możliwego miksu energetycznego Polski w 2030 roku czy możliwości w zakresie zastąpienia węgla odnawialnymi źródłami energii. Następnie Pan Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, omówił możliwości rozwoju OZE w ciepłownictwie.  

Forum Partnerstwa, koordynowane przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, jest częścią międzynarodowego projektu „Oddolne, Zrównoważone, Odnawialne – Laboratorium Sprawiedliwej Transformacji w polskich i niemieckich regionach górniczych”, wspieranego finansowo przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną.

Skip to content