Na prośbę przedstawicieli Ambasady Brytyjskiej Prezes Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, uczestniczył dziś w spotkaniu z Jamesem Hughesem Radcą Ministra ds. Ekonomicznych w randze wiceambasadora. Głównym tematem spotkania były plany i strategie, które mają doprowadzić Wielkopolskę Wschodnią do neutralności klimatycznej.

James Hughes był pod wrażeniem planów w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej przez subregion już w 2040 roku i dopytywał o plany pośrednie, trajektorie czy harmonogramy działań doprowadzające do celów, które chcemy osiągnąć jako subregion. Rozmawiano o pożądanych inwestycjach, kierunkach rozwoju, a także największych trudnościach związanych z przeprowadzeniem procesu transformacji. Strona brytyjska, posiadająca doświadczenie w kwestii społecznego wpływu rezygnacji z wykorzystywania energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych w jest zainteresowana podzieleniem się swoimi spostrzeżeniami.

Na koniec spotkania uczestnicy wyrazili gotowość do współpracy i chęć do podjęcia wspólnych działań

Skip to content