Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej 18 lutego zorganizował spotkanie dla przedstawicieli pracowników konińskiego zagłębia węgla brunatnego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Związków Zawodowych ZE PAK i Górniczych oraz Rady Pracowników, ponadto zaproszono Powiatowy Urząd Pracy w Koninie oraz Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Prezentacja przedstawicieli PUP Konin dotyczyła oferty dla osób zwalnianych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przedstawiono zasady działania dla osób poszukujących pracy, w odpowiedzi na pytanie jak osoby bezrobotne mogą uzyskać pomoc. Zaprezentowano barometr zawodów czyli jednoroczną prognozę sytuacji w zawodach w podziale na 3 grupy zawodów ( deficytowe, zrównoważone oraz nadwyżkowe), który pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw. Omówiono usługi i środki pomocy oferowane przez PUP np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, dofinansowanie zatrudnienia za bezrobotnego powyżej 50 roku życia, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,  zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, samozatrudnienie, staże, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przedstawicielki PUP wytłumaczyły również od czego zacząć poszukiwanie pracy oraz jak napisać dobre CV.

ROPS omówił swoje działania w subregionie konińskim np. projekt Azymut Samodzielność czy Akademia Samodzielności dla Osób z Niepełnosprawnościami w Wielkopolsce oraz Sieciowanie czyli budowanie relacji partnerskich pomiędzy instytucjami. Przedstawiciele ROPS wyszli na przeciw problemom subregionu Wielkopolski Wschodniej i zaproponowali przykładowe rozwiązania dotyczące działań edukacyjnych, a także wsparcie: społeczne w transformacji, społeczne osób, które mogą stracić zatrudnienie, rodzin, lokalnych społeczności, instytucji wsparcia społecznego.

Skip to content