Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla zainteresowanych firm do zgłaszania się do udziału w stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska na targach Hannover Messe 2022, które odbędą się w dniach 30 maja – 2  czerwca 2022r. Stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego organizowane jest w sektorze Hydrogen + Fuel Cells EUROPE i skierowane jest do wielkopolskich MŚP zainteresowanych uczestnictwem w łańcuchu dostaw i wartości gospodarki wodorowej.

Organizowane w ramach targów przemysłowych Hannover Messe, wydarzenie Hydrogen + Fuel Cells EUROPE należy do najważniejszych miejsc spotkań branży wodorowej z Europy i świata. Informacje na temat wydarzenia znajdziecie Państwo: TUTAJ

Link do formularza zgłoszeniowego oraz wszystkich informacji dotyczących naboru, w tym dokumentów do pobrania: https://h2wielkopolska.pl/naborhannover/

Zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy musi zostać przesłane najpóźniej do 17 lutego 2022 r. (czwartek). O zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa decyduje ocena merytoryczna i kolejność zgłoszeń (szczegóły w Regulaminie naboru dostępnym na ww. stronie naboru).

W ramach udziału 1 przedstawiciela firmy w formie pomocy de minimis możliwe będzie uzyskanie finansowania na:

  1. Podróż z miejsca wylotu/ rozpoczęcia wyjazdu do hotelu oraz z hotelu do miejsca przylotu/zakończenia wyjazdu (transport zapewniony przez Organizatora, zgodnie z informacją przesłaną uczestnikom w terminie późniejszym),
  2. Transport na miejscu na trasie hotel-targi (transport zapewniony przez Organizatora),
  3. Maksymalnie 3 noclegi ze śniadaniami (hotel zapewniony przez Organizatora ),
  4. Dostęp do stoiska regionalnego marki H2Wielkopolska wykupionego przez Województwo –w roli podwystawców (koszty związane z wynajmem, budową i obsługą stoiska nie wchodzą do puli pomocy de minimis),
  5. Wejściówki na część wystawową wydarzenia,
  6. Wpis do katalogu targowego,
  7. Tłumaczenia – na stoisku regionalnym marki H2Wielkopolska.

Maksymalna wartość pomocy de minimis na firmę wyniesie: 15 000,00 PLN

Nie finansuje się: kosztów dojazdu do miejsca wylotu/ rozpoczęcia wyjazdu oraz z miejsca przylotu/ zakończenia wyjazdu, kosztów diet służbowych, wyżywienia z wyjątkiem śniadań oraz innych kosztów niewymienione powyżej (m.in. koszty ubezpieczenia, szczepień i testów) – koszty te pokrywa przedsiębiorstwo. Koszty te nie podlegają zwrotowi przez Organizatora.

  • Udział w targach organizowany jest w ramach projektu konkursowego „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.
  • Udział w targach umożliwia zaprezentowanie oferty i potencjału uczestniczących w stoisku przedsiębiorstw oraz dostęp do wiedzy z tematyki wodorowej. Ponadto, przedsięwzięcie daje możliwość nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi, zaawansowanymi w budowaniu rozwiązań dla gospodarki wodorowej, w zakresie wymiany doświadczeń i budowania sieci współpracy, przyczyniając się również do promocji gospodarczej, a także promocji Marki H2Wielkopolska, regionu budującego ekosystem gospodarki wodorowej.

Zasady udziału w targach określa regulamin naboru oraz umowa zawierana pomiędzy Województwem Wielkopolskim a przedsiębiorstwem (wszystkie dokumenty dostępne są TUTAJ).

W razie pytań prosimy o kontakt do:

Piotr Kurzawski – 61 626 62 76, e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl                                                            

Klaudia Grzeszczyk – 61 626 62 63 e-mail: klaudia.grzeszczyk@umww.pl   

Skip to content