W dniu dzisiejszym Urząd Miejski w Koninie zorganizował konferencję w ramach Kampanii promocyjnej marki Wielkopolska Dolina Energii. pt. Obszary współpracy JST i przedsiębiorców z Wielkopolski Wschodniej z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych służące wsparciu sprawiedliwej transformacji.

Wydarzenie miało na celu upowszechnienie wiedzy o marce WDE i jej udziale w procesie sprawiedliwej transformacji, w tematyce dotyczącej potencjału i możliwości gospodarczych regionu Wielkopolski Wschodniej oraz przedstawienie działalności IETU.

W program spotkania wpisało się aż 11 wystąpień, których tematyka dotyczyła m.in.

  • wodoru jako paliwa przyszłości,
  • adaptacji miasta do zmian klimatu,
  • roślin w mieście i na terenach zdegradowanych,
  • racjonalnego wykorzystania przestrzeni i środowiska,
  • gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • technologi środowiskowych ETV,

Jednym z elementów spotkania było przedstawienie prezentacji o  Planie Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej przez Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. Następnie Prezes Zarządu PWiK przedstawił założenia dot. Klastra Energii „Zielona Energia Konin”, a Prezes Zarządu MZGOK opowiedział o Zakładzie Termicznym do Przekształcenia Odpadów jako instrumencie realizacji gospodarki obiegu zamkniętego.

Skip to content