W dniu 31 sierpnia 2023r. odbyło się III posiedzenie Podkomitetu ds. Wielkopolski Wschodniej działającego w ramach Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (KM FEW). Posiedzenie było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń dotyczących kwestii istotnych z punktu widzenia sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej.

W związku ze zidentyfikowaną w trakcie wcześniejszych spotkań Podkomitetu potrzebą organizacji spotkania z ekspertami z zakresu energetyki, w pierwszej części posiedzenia uczestnicy mieli możliwość rozmowy z przedstawicielami spółki ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu oraz Centralnej Grupy Energetycznej S.A. w Koninie. Zaproszeni goście uczestniczyli w dyskusji i udzielali cennych wskazówek w związku z planowanym w ramach Priorytetu 10 programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) wsparciem rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Wielkopolski Wschodniej, w szczególności w zakresie energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej).

W kolejnej części posiedzenia swoją prezentację na temat rozwoju ponadlokalnych powiązań rowerowych przedstawiła Pani Jowita Maćkowiak – Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Następnie pracownicy Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie omówili kryteria wyboru dotyczące oceny strategicznej dla dwóch typów projektów, które będą przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu KM FEW, tj.:

  • Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego w ramach Działania 10.05 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny;
  • Rozwój terenów poprzez nadanie im nowych funkcji (środowiskowych, społecznych i/lub gospodarczych) w ramach Działania 10.04 Zregenerowane środowisko przyrodnicze.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas spotkania, następne posiedzenie Podkomitetu ds. Wielkopolski Wschodniej odbędzie się w drugiej połowie września. W jego ramach omówione zostaną kolejne kryteria strategiczne dla typów projektów w ramach Działań Priorytetu 10 FEW, planowane do przedstawienia na forum Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (KM FEW), które odbędzie się w dniu 5 października br.

Skip to content