W dniu 18 maja 2022 r. przedstawiciele górniczych i energetycznych związków zawodowych działających przy ZE PAK złożyli u Marszałka Sejmu zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej obywatelskiego projektu ustawy o restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych oraz przedsiębiorstwach energetycznych produkujących energię elektryczną z węgla brunatnego.

Od 10 kwietnia związkowcy ZE PAK zbierali podpisy pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym emerytur pomostowych dla górników i energetyków, w którym wnioskują o takie same prawa, jakie przyznano ponad 20 lat temu górnikom węgla kamiennego na Śląsku. W ciągu miesiąca podpisało się pod nim ponad pięć tysięcy osób.

Obowiązek utworzenia komitetu inicjatywy ustawodawczej wynika z ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Odpowiada on za przygotowanie projektu, jego rozpowszechnianie, kampanię promocyjną i zbieranie podpisów. Zgodnie z ustawą komitet tworzy grupa co najmniej 15 oby­wateli polskich mających prawo wybierania do Sejmu i złożyli stosowne oświadczenie o przystąpieniu do komite­tu. W imieniu komitetu działa pełnomocnik lub jego zastępca na podstawie pisemnego oświadczenia pierwszych 15 osób, które komitet utworzyły.

Zdjęcie – źródło: www.lajt.lm.pl

Skip to content