Miejski Zakład Komunikacji w Koninie prowadził przetarg na dostawy wodoru, który został rozstrzygnięty za drugim razem. Pierwsze postępowanie, które trwało do 6 grudnia, zostało unieważnione ze względu na to, że ceny złożonych ofert przekroczyły kwotę, jaką spółka planowała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pierwsze postępowanie dotyczyło 4 letniego terminu realizacji zamówienia, a szacowane zapotrzebowanie na wodór przez ten okres to 36.000 kg. Dodatkową punktację MZK przyznawał tym ofertom, które wskażą, że miejsce napełniania autobusu wodorem pojawi się w odległości nie większej niż 5 km od zajezdni MZK przy ulicy Marii Dąbrowskiej 10.

Ogłoszono drugi przetarg z krótszym terminem realizacji, bo na okres 2 lat i 18.000 kg, do którego zgłoszono dwie oferty. Jedna firmy SES Hydrogen S.A. usytuowanej w Gdańsku, a druga od spółki ZE PAK z Konina, która przedstawiła korzystniejszą ofertę i wygrała przetarg.

Konin będzie pierwszym miastem w Polsce z wodorowym autobusem miejskim, jak informuje MZK będzie to Solaris Urbino 12 hydrogen, który już za pół roku ma wyjechać na konińskie ulice.

Skip to content