ARR Transformacja Sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorców na  seminarium pn.: „Perspektywy, uwarunkowania oraz możliwości łagodzenia skutków transformacji energetycznej w Wielkopolsce Wschodniej”. Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z OZE i rozwiązaniami wodorowymi wobec innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw Wielkopolski Wschodniej oraz kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w kontekście innowacyjnych rozwiązań oferowanych w sektorze OZE,  a także  zaprezentowane zostaną możliwości wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie unijnej 2021-2027.

Spotkanie  odbędzie się w dniu 28 września  2022 r. w Koninie.

Zgłoszenia na konferencję  proszę dokonywać drogą mailową na adres wde@arrkonin.org.pl w terminie do 26 września br.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości na temat organizowanego wydarzenia, informacji udzieli Pan Krzysztof Borkowicz (tel. 601 464 771).

Szczegółowy program konferencji: PROGRAM KONFERENCJI -pobierz

Skip to content