Komisja Europejska 5 grudnia 2022 roku zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (Decyzja Wykonawcza Komisji CCI 2021PL16FFPR015).

Jako część Programu Komisja Europejska zatwierdziła Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej.

Wielkopolska w ramach Programu dysponuje kwotą 2 154 405 816  euro. Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania Programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (1 251 999 208 euro), Europejski Fundusz Społeczny (487 598 161 euro ) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (około 414 808 447 euro), który jest dedykowany Wielkopolsce Wschodniej.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji przygotowano pod kierunkiem:
Macieja Sytka, Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej

Koordynacja prac nad Planem: Michał Rejewski, Krzysztof Borkowicz

przy współpracy:
Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Załączniki:

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Skip to content