W dniu wczorajszym w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym Akademii Nauk Stosowanych w Koninie odbyła się konferencja inaugurująca wdrażanie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w Wielkopolsce Wschodniej zatytułowana: „Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji motorem napędowym rozwoju Wielkopolski Wschodniej”. Organizatorem wydarzenia była Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, która w najbliższych latach pełnić będzie funkcję Instytucji Pośredniczącej dla środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. Dodatkową okazją do spotkania w Koninie były uroczyste obchody 30. rocznicy funkcjonowania ARR.

W wydarzeniu, ze specjalnym udziałem Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Tomasza Nowaka – posła na Sejm RP, uczestniczyli również m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego, ministerstw, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i podległych instytucji, innych polskich regionów węglowych, samorządów lokalnych Wielkopolski Wschodniej, organizacji pozarządowych, nauki, przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Celem organizacji konferencji było długo wyczekiwane uruchomienie środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), które to w kwocie 414,8 mln euro w okresie do 2029 roku trafiać będą do mieszkańców Wielkopolski Wschodniej – w szczególności do osób odchodzących z sektora paliwowo-energetycznego, przedsiębiorców, samorządów, instytucji otoczenia biznesu czy instytucji sfery nauki i edukacji. Unijne wsparcie przeznaczone zostanie m.in. na rynek pracy, system kształcenia oraz aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców, wsparcie inwestycji w MŚP, ale i dużych przedsiębiorstwach, budowę ekosystemu IOB wspierającego rozwój przedsiębiorczości, regenerację środowiska przyrodniczego, zdekarbonizowany transport publiczny, działania związane z osiągnięciem neutralności klimatycznej subregionu oraz rewitalizacją obszarów zdegradowanych na terenach poprzemysłowych i pokopalnianych.

Wydarzenie organizowane w Koninie stanowiło ważną okazję do poruszenia kluczowych dla sprawiedliwej transformacji tematów, aktualnych zarówno w Wielkopolsce Wschodniej, jak również w innych regionach węglowych. Poruszone zostały kwestie związane m.in. z uwarunkowaniami w zakresie uruchamiania środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, wiążącymi się z tym faktem wyzwaniami i planami, instytucjonalnym przygotowaniem do wdrażania FST czy wreszcie oczekiwaniami związanymi z nową perspektywą finansową. W ramach zorganizowanych bloków merytorycznych zaprezentowano różne punkty widzenia w odniesieniu do tematów związanych z aktualnymi wyzwaniami w zarządzaniu procesem sprawiedliwej transformacji, jak również oczekiwaniami w zakresie efektywnego i sprawnego wydatkowania środków unijnych.

Wyjątkowym elementem wydarzenia był występ artystyczny Konińskiego Teatru Tańca, który przedstawił wpisujący się w tematykę sprawiedliwej transformacji subregionu spektakl pt. „Dowód bardzo osobisty”. Konferencja inaugurująca wdrażanie FST stała się również miejscem premiery filmu promocyjnego poświęconego sprawiedliwej transformacja Wielkopolski Wschodniej.

Organizacja konferencji dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Prezentacja konferencyjna Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Program konferencji

Skip to content