Zapraszamy do udziału w Wysłuchaniu Odwróconym pn. „Sprawiedliwa Transformacja i przyszłość Wielkopolski Wschodniej”, które odbędzie się 7 grudnia 2022 r. (środa) w godz. 10.00 – 14.00, stanowiąc odpowiedź na Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne dotyczące rozwoju Wielkopolski Wschodniej w obliczu transformacji energetycznej, społecznej i gospodarczej, które miało miejsce 27 stycznia br.

Wysłuchanie Odwrócone, którego organizatorami są ARR Transformacja Sp. z o.o. w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, jest wydarzeniem online podczas którego adresaci postulatów i rekomendacji przedstawionych podczas Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego będą mieli okazję odnieść się do nich, wskazując na ewentualny sposób ich uwzględnienia w realizowanych działaniach i kompetencjach poszczególnych instytucji.

Ramowy program spotkania:

Część I. Słowa wstępu przedstawicieli organizatorów

  • Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Prezes ARR Transformacja Sp. z o.o.
  • Joanna Furmaga, Prezeska Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
  • Rafał Kowalski, Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Część II. Komentarz do Obywatelskiego Wysłuchania Publicznego (odniesienie się do głównych uwag i postulatów mówców)

  • przedstawiciele adresatów postulatów i rekomendacji
  • prof. dr hab. Paweł Churski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert ARR Transformacja Sp. z o.o. w zakresie wypracowania Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 i sprawiedliwej transformacji

Część III. Komentarz do Wysłuchania Odwróconego

  • Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina
  • Miłosława Stępień, Koordynator Sprawiedliwej Transformacji CEE Bankwatch Network
  • Przemysław Piechocki, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych
  • Mateusz Kowalewski, Prezes Konińskiej Izby Gospodarczej

Część IV. Pytania/komentarze uczestników Wysłuchania Odwróconego

Część V. Podsumowanie spotkania – Prezes Maciej Sytek

Zapraszamy na transmisję prowadzoną na platformie Youtube: https://youtu.be/TKRmK1gCECc oraz na Facebooku: https://bit.ly/WysluchanieOdwroconeWW.

Skip to content