Zapraszamy do udziału w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym, które odbędzie się 27 stycznia 2022 r. godz. 10.00 – 14.00, dotyczącym rozwoju Wielkopolski Wschodniej w obliczu transformacji energetycznej, społecznej i gospodarczej

Wysłuchanie Publiczne jest wydarzeniem online, podczas którego mieszkańcy oraz przedstawiciele różnych środowisk mogą wyrazić swoje opinie, rekomendacje i obawy na temat przyszłości Wielkopolski Wschodniej. W Wysłuchaniu wezmą także udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialni za proces sprawiedliwej transformacji i stworzenia wieloletniej strategii rozwoju subregionu.

Tematem Wysłuchania będzie wizja rozwoju subregionu Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku, z uwzględnieniem procesu sprawiedliwej transformacji. W Wysłuchaniu można wziąć udział jako “Mówca”, wyrażając krótko swoją opinię lub jako “Widz”, biorąc udział bez zabierania głosu. Do przygotowania swojej wypowiedzi jako “Mówca”, można skorzystać z określonych dokumentów strategicznych powstałych w regionie, ale nie jest to niezbędne. Można również przygotować swoją wypowiedź na bazie własnej wiedzy i doświadczenia. 

Rekomendujemy Państwu dokumenty, które mogą być pomocnym materiałem wyjściowym do zabrania głosu. Są to:

  • Diagnoza strategiczna Wielkopolski Wschodniej, która posłuży do opracowania “Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 r.” Diagnoza pomoże w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, jak obecnie wygląda sytuacja społeczno-gospodarcza Wielkopolski Wschodniej. Będzie również wsparciem przy określeniu nowych kierunków i celów rozwoju oraz zaplanowaniu krótko i długookresowych działań, gwarantujących mieszkańcom wysoką jakość życia. Diagnoza zostanie udostępniona w styczniu 2022 r., tuż przed Wysłuchaniem. 
  • Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Zawarte w dokumencie ustalenia dotyczące osiągnięcia zeroemisyjnej, zasobooszczędnej i zdywersyfikowanej gospodarki oraz zapewnienia wysokiej jakości życia stanowiły punkt wyjścia do dyskusji. W następstwie tej dyskusji opracowany został Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej oraz opracowana zostanie Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 r.
  • Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, określający kierunki sprawiedliwej transformacji w subregionie.

Państwa głos z jednej strony będzie uzupełnieniem “Diagnozy strategicznej Wielkopolski Wschodniej”, a z drugiej stanie się pomocnym wkładem do kolejnego opracowywanego dokumentu, jakim będzie analiza wewnętrznego zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej czy do samej “Strategii Rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 r.”, którego przyjęcie planowane jest w III kw. 2022 r.

  • Termin Wysłuchania: 27 stycznia 2022 r. godz. 10.00 – 14.00
  • Zgłoszenia udziału dot. zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów), przyjmujemy do 25 stycznia (wtorek) do godz. 18:00.
  • Link do zgłoszenia: https://bit.ly/SprTranf-Wlkp

Organizatorzy: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z ARR Transformacja Sp. z o.o., Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Instytutem Zielonej Przyszłości. 

Skip to content