7 grudnia br. odbyło się wysłuchanie odwrócone na temat Sprawiedliwej Transformacji i przyszłości Wielkopolski Wschodniej, którego organizatorami była ARR Transformacja Sp. z o.o. w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych.

Zorganizowano je po przeanalizowaniu zgłoszonych postulatów, a także w kontekście innych uwag zgłaszanych podczas konsultacji Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 oraz Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Wysłuchanie odwrócone miało na celu zaprezentowanie informacji na temat postulatów uwzględnionych w Strategii i Planie oraz wykorzystanych przy projektowaniu innych działań realizowanych w subregionie (jak np. w ramach projektu LIFE AFTER COAL PL), a także przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w ww. dokumentach.

W związku z tym, że część postulatów zgłaszanych w ramach wysłuchania publicznego kierowana była do strony rządowej, głos w spotkaniu zabrali również przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. W ostatniej części wysłuchania głos zabrali przedstawiciele Miasta Konina, CEE Bankwatch Network, Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych czy Konińskiej Izby Gospodarczej.

Skip to content