Przedstawiciel ARR Transformacja uczestniczył w zorganizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 16 lutego br. wysłuchaniu odwróconym dotyczącym Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 -2027, tj. programu, który będzie jednym z głównych źródeł finansowania transformacji energetycznej w najbliższych latach.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w ramach wysłuchania publicznego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększyło pulę środków dla sektora energetyki na Program „Czyste Powietrze”, a także na transport kolejowy i bioróżnorodność. Doprecyzowane zostały także zapisy dotyczące szerokiego zastosowania rozwiązań proekologicznych we wszystkich projektach realizowanych w Programie, a także uwzględniono postulat wsparcia małej retencji na terenach leśnych.

Ponadto do innych głównych zmian zaliczyć należy:

  • zmienione zapisy dotyczące wsparcia dla wodoru w różnych segmentach sektora oraz doprecyzowanie zapisów dotyczących formy wsparcia finansowego;
  • Uwzględniono postulat dotyczący wsparcia zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, a także wsparcia też innych miast, niż wojewódzkie, w zakresie transportu miejskiego;
  • w obszarze zdrowia zakłada m.in. poprawę dostępności usług zdrowotnych, w tym dla osób przewlekle chorych i seniorów.
Skip to content