W dniu dzisiejszym Prezes Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Michał Rejewski, koordynator ds. Sprawiedliwej Transformacji, a także przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu, tj. Dyrektor Grzegorz Potrzebowski oraz Zastępca Dyrektora Michał Kurzawski, uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Saksońskiego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, m.in. z Panem Jörgenem Huntemann, Komisarzem ds. rozwoju strukturalnego Łużyc i Regionu Lipskiego oraz Dyrektorem Departamentu Rozwoju Strukturalnego w ww. Ministerstwie, jak również z Panią Nadją Franke, Kierowniczką Działu ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Tematem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie programowania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w Wielkopolsce Wschodniej oraz na potrzeby saksońskich obszarów węglowych (Łużyckiego Obszaru Górniczego i Środkowoniemieckiego Obszaru Górniczego), w tym stosowanych podejść do współpracy z interesariuszami z poszczególnych obszarów, sposobu przygotowywania poszczególnych części Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji czy zakresu poszczególnych planów. W ramach nawiązanej współpracy uzgodniono dalsze wspólne działania, m.in. w zakresie wymiany doświadczeń czy wypracowania wspólnych, ponadnarodowych stanowisk dot. sposobu wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Skip to content