Zgodnie z postanowieniami przyjętej na początku listopada br. Strategii Wodorowej, która ma stać się podstawą do rozwoju licznych projektów ukierunkowanych na rozwój technologii wodorowych w Polsce , na rozwój tej branży przemysłu nasz kraj ma przeznaczyć do 2025 roku 2 mld zł, a do 2030 roku łącznie blisko 17 mld zł. Może to zwiastować szybki rozwój branży technologii wodorowych oraz wdrożenie wielu projektów, z których większość realizowana będzie we współpracy z zagranicznymi partnerami.

W dniu 30 listopada br. odbyło się seminarium „Współpraca polsko-japońska w rozwoju technologii wodorowych” w ramach „Forum Nowej Energii dla Czystej Transformacji” organizowanego przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu Biuro Handlowe w Tokio.

Uczestnicy wydarzenia wymienili się informacjami na temat strategii wodorowych Polski i Japonii, w tym w zakresie

  • planowanych lub realizowanych projektów z zakresu produkcji zielonego wodoru,
  • przykładów istniejącej współpracy polsko-japońskiej w tej dziedzinie,
  • inicjatyw finansowych i tych podejmowanych przez samorządy mających na celu wsparcie produkcji energii opartej na zielonym wodorze.

Podczas wydarzenia Prezes Maciej Sytek , Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, zaprezentował podejmowane w województwie wielkopolskim działania w zakresie rozwoju technologii wodorowych. Seminarium zakończyła się dyskusją panelową poświęconą perspektywom rozwoju współpracy naukowej między Polską a Japonią w dziedzinie rozwoju technologii produkcji zielonego wodoru.

Skip to content