Bank Światowy wspiera transformację energetyczną w Polsce oraz stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych, zarówno poprzez projekty finansowe, jak i doradztwo. 17 września br. miało miejsce kolejne spotkanie online z przedstawicielami Banku Światowego, w którym udział wzięli przedstawiciele regionów górniczych z województwa dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Rozmowy dotyczyły krajowego podejścia do rekultywacji i znalezienia ponownego przeznaczenia gruntów pokopalnianych. W oparciu o dyskusje zespół BŚ opracuje wytyczne dla szerszego i bardziej kompleksowego zastosowania OPI-TPP,-interaktywnej regionalnej bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych. Narzędzie to ma za zadanie wspomagać proces podejmowania decyzji dla podmiotów publicznych.

Pomoc techniczna Banku Światowego dla Wielkopolski obecnie opiera się na pracach nad badaniem preferencji, analizie zatrudnienia i oceny umiejętności siły roboczej przy współpracy z ZE PAKu, związków zawodowych i województwa.

Skip to content