W dniu 16 lipca br. subregion koniński odwiedziła Pani Anny Bjerde – Wiceprezydent Banku Światowego oraz szefowa tej instytucji na Europę i Azję Środkową. Organizatorem wydarzenia, którego tematem przewodnim była sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej, był  ARR Transformacja we współpracy z Bankiem Światowym oraz Grupą ZE PAK.

Zgodnie z przyjętym programem, w ramach pierwszej części wydarzenia Pani Wiceprezydent odwiedziła m.in. elektrownie Pątnów i Konin, odkrywkę Jóźwin, a także spotkała się z przedstawicielami Grupy ZEPAK oraz związkami zawodowymi spółki. W części drugiej – popołudniowej, w towarzystwie Prezydenta Miasta Konina – Piotra Korytkowskiego oraz Prezesa ARR – Macieja Sytka, odbyła spacer ulicami Konina, a następnie spotkała się z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych.           

Ścisła współpraca z Bankiem Światowym, przy udziale Komisji Europejskiej, pozwoli regionowi na skorzystanie z wiedzy i doświadczeń w zakresie transformacji energetycznej zdobytych w wielu krajach na świecie. Umożliwi to zidentyfikowanie środków zmierzających do złagodzenia społeczno-gospodarczych skutków odchodzenia od węgla. Przy wykorzystaniu i wdrażaniu wypracowanych rozwiązań możliwe będzie skorzystanie ze wsparcia m.in. z unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Sala konferencyjna w siedzibie ZE PAK S.A., spotkanie z przedstawicielami Grupy ZE PAK i Związków Zawodowych
Zwiedzanie odkrywki Jóźwin 2B
Zwiedzanie odkrywki Jóźwin 2B
Rozmowy Wiceprezydent Banku Światowego z interesariuszami sprawiedliwej transformacji
Konferencja prasowa

Zwiedzanie farmy fotowoltaicznej w Brudzewie

O tym wydarzeniu piszą także media:

Bank Światowy zainteresowany Koninem

Konin. O transformacji przy okrągłym stole z Bankiem Światowym

Wizyta Wiceprezydent Banku Światowego Anna Bjerde w subregionie konińskim.

Wiceprezydent Banku Światowego była w naszym mieście. „To ważny dzień dla Konina”

Konin. Wiceprezydent Banku Światowego w mieście. „Ambitny i wizjonerski projekt”

Skip to content