W dniach 8-9 czerwca br. przedstawiciele interesariuszy sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej, w tym przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie, Departamentu Polityki Regionalnej UMWW oraz ARR Transformacja Sp. z o.o. uczestniczyli w wizycie studyjnej w województwie dolnośląskim w celu wymiany doświadczeń odnośnie projektowania nowych możliwości rozwojowych regionów pogórniczych. Ze strony gospodarzy uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Panem Grzegorzem Macko, Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego na czele. W ramach wizyty wymieniono się doświadczeniami dotyczącymi prowadzonego procesu sprawiedliwej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej oraz Regionie Wałbrzyskim, prac nad Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji, podejściem partnerskim oraz dalszymi planami związanymi z wdrażaniem FST w obu województwach. Przeprowadzono także dyskusję nad wdrażaniem FST w województwach: dolnośląskim i wielkopolskim w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Skip to content