„Dzielenie się wiedzą o procesie transformacji regionów węglowych – wizyty studyjne w polskich regionach górniczych interesariuszy z Ukrainy” to projekt realizowany w ramach Platformy na rzecz Wsparcia Transformacji Regionów Węglowych na Bałkanach Zachodnich i Ukrainie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bankiem Światowym oraz Komisją Europejską przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Główny Instytut Górnictwa.

Nadrzędnym celem tego projektu jest przedstawienie interesariuszom z Ukrainy doświadczeń w zakresie transformacji polskich regionów górniczych – uwarunkowań administracyjno-prawnych, organizacyjnych, gospodarczych i ekonomicznych, społecznych, przestrzennych i środowiskowych. Projekt ten zakłada wymianę wiedzy wskazanie dobrych praktyk w planowaniu i wdrażaniu planów transformacji, w tym inicjatyw prowadzących do powstania nowych inwestycji i miejsc pracy.

Dziś miała miejsce trzecia z pięciu planowanych wizyt studyjnych i dotyczyła regionalnego wymiaru sprawiedliwej transformacji wynikającego z doświadczeń województwa wielkopolskiego, podczas której przedstawiciele subregionu konińskiego omówili następujące zagadnienia:

  • Proces transformacji Wielkopolski Wschodniej;
  • Strategia na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040;
  • Proces transformacji w Mieście Konin, Zielone Miasto Energii;
  • Wspieranie Wielkopolski Wschodniej w procesie Sprawiedliwej Transformacji przez lokalne organizacje społeczne;
  • Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze Wielkopolski wschodniej;
  • Sprawiedliwa transformacja i dekarbonizacja Wielkopolski Wschodniej. ZE PAK jako wzór dla regionów węglowych UE;
Skip to content