W dniu dzisiejszym z wizytą do Wielkopolski Wschodniej przybyli przedstawiciele Regionu Bełchatowskiego. Podczas blisko 4-godzinnego pobytu w subregionie, goście z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (odpowiedzialnej za proces sprawiedliwej transformacji w Bełchatowie) spotkali się m.in. z Maciejem Sytkiem – Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, Piotrem Korytkowskim – Prezydentem Miasta Konina oraz Mariuszem Musiałowskim – Burmistrzem Gminy i Miasta Kleczew. Głównym tematem rozmów były w szczególności:

  • doświadczenia w zakresie programowania Sprawiedliwej Transformacji w Wielkopolsce Wschodniej, prowadzona współpraca oraz partnerstwo w ramach ST oraz dalsze plany związane z wdrażaniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w subregionie;
  • doświadczenia, wyzwania oraz główne problemy dotyczące transformacji z punktu widzenia samorządów w największym stopniu dotkniętych transformacją energetyczną subregionu konińskiego oraz regionu bełchatowskiego;
  • rola samorządów w dotychczasowych pracach nad sprawiedliwą transformacją subregionu oraz planów/projektów w zakresie przemian na obszarze JST.

Elementem wieńczącym pobyt w Koninie była wizyta na Odkrywce Jóźwin IIb, zorganizowana dzięki uprzejmości ZE PAK, podczas której goście mieli okazję obserwować z bliska proces wydobycia węgla brunatnego.   

Skip to content