Przedstawiciele interesariuszy z subregionu konińskiego w dniu 30 marca 2022 r. rozpoczęli wizytę studyjną w Niemczech w celu wymiany doświadczeń na temat procesu sprawiedliwej transformacji, a także aby podpatrzeć jak wygląda transformacja w niemieckim regionie węglowym. W wyjeździe zorganizowanym przez Polską Zieloną Sieć udział wzięli przedstawiciele Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości, Konińskiej Izby Gospodarczej, górnicy z ZE PAK, mediów oraz ARR Transformacja.

Przedstawiciele Spółki, a także pozostali interesariusze z Wielkopolski Wschodniej, mieli okazję poznać jak region Łużyc radzi sobie z transformacją. W pierwszej kolejności odbyło się spotkanie z Andreasem Stahlbergiem, lokalnym aktywistą reprezentującym gminę Schenkendobern, położoną po niemieckiej stronie w pobliżu Gubina, który przybliżył historię wydobycia węgla w regionie oraz wskazał na poważne problemy środowiskowe powstałe na skutek eksploatacji kopalni Janschwalde, m.in. popękane drogi czy wyschnięte tereny podmokłe. Pan Andreas wskazał jak i gdzie poszkodowane gminy mogą się starać o środki na rekultywację zniszczonego środowiska i naprawę szkód, a także przybliżył rozwiązania prawne jakie wprowadzono w zakresie odchodzenia od węgla w Niemczech.

Następnie miało miejsce spotkanie z Klausem Freytagiem, pełnomocnikiem premiera Brandenburgii ds. Łużyc, który podzielił się wiedzą na temat powstawania w regionach węglowych nowych zakładów produkcyjnych, kreujących miejsca pracy dla odchodzących z kopalni.

Skip to content