W dniu dzisiejszym gościem Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie był Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu – Pan Martin Kremer.

Podczas spotkania Pan Konsul wraz z Prezesem ARR – Panem Maciejem Sytkiem dyskutowali nt.:

  • współpracy Wielkopolski Wschodniej z niemieckimi regionami węglowymi w zakresie transformacji energetycznej,
  • dobrych praktyk oraz perspektyw przemian gospodarczych subregionu w kontekście doświadczeń regionów niemieckich,
  • współpracy w zakresie rozwoju technologii wodorowych,
  • możliwości finansowania projektów poświęconych restrukturyzacji lokalnej gospodarki, koncentrujących się na tworzeniu nowych miejsc pracy, w tym w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Spotkanie w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie stanowiło istotny element wizyty Pana Konsula w Wielkopolsce Wschodniej, w ramach której odwiedził również Urząd Miejski w Koniinie i ZE PAK.

Skip to content