Na zaproszenie Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, w dniu 30 maja br. do siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie po raz kolejny przybyli eksperci z Banku Światowego wspierający subregion na etapie programowania procesu Sprawiedliwej Transformacji. Tematem spotkania była m.in. prezentacja wyników badań ankietowych pracowników ZE PAK oraz mieszkańców wybranych gmin w zakresie umiejętności i preferencji zawodowych, a także wypracowane przez Bank Światowy narzędzie dot. dopasowania zawodowego i potencjalnej ścieżki przejścia oraz możliwość jego wykorzystania na poziomie regionalnym czy lokalnym.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu czy przedstawiciele gmin Wielkopolski Wschodniej w największym stopniu dotkniętych transformacją energetyczną.

Skip to content