4 października w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie gościliśmy Leslie Scanlon, ambasador Kanady w Polsce, której towarzyszyli Radca ds. Handlowych i Starszy Komisarz ds. Handlu Ambasada Kanady w Polsce Francis Dorsemaine oraz Komisarz ds. Handlu Karolina Janiak.

Słowem wstępu Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego Maciej Sytek przedstawił aktualną sytuacje Wielkopolski Wschodniej w procesie transformacji. Następnie przedstawiono założone cele do 2030 i 2040 roku, które zostały wypracowane wspólnie przez interesariuszy sprawiedliwej transformacji podczas spotkań Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej. Subregion zakłada, że do 2030 roku zaprzestanie się na jego obszarze eksploatacji i wykorzystania węgla w energetyce i ciepłownictwie, ograniczy się emisje CO2 w sektorze elektroenergetycznym o 90-95%, zredukowana zostanie emisja gazów cieplarnianych o co najmniej 55%, zwiększy się udział energii w OZE w całkowitym zużyciu energii o 32% oraz nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej o 32,5%.

Jednak zanim subregion osiągnie założone cele musi liczyć się z szeregiem wyzwań jak np. przeciwdziałanie degradacji środowiska i zaadaptowanie do zmian klimatu, transformacja energetyczna w kierunku zeroemisyjnej i energooszczędnej gospodarki, przeciwdziałanie niekorzystnym trendom demograficznym, rozwój i poprawa wykorzystania potencjału ludzkiego, budowa trwałego kapitału społecznego, poprawa infrastruktury transportowej, zmniejszenie nierówności w wymiarze terytorialnym oraz redukcja ubóstwa i poprawa dostępu do usług społecznych.

Maciej Sytek podkreślił, że w Wielkopolsce Wschodniej nie skupiamy się tylko na stworzeniu zastępczych miejsc pracy dla pracowników odchodzących z sektora wydobywczo-energetycznego lecz na stworzeniu nowej tożsamości subregionu, chcemy sprawić by ludzie uwierzyli że to miejsce da im przyszłość. Aby tego dokonać opracowano strategiczne kierunki rozwoju dla subregionu czyli inwestycje w odnawialne źródła energii, co już ma miejsce, dokładnie tydzień temu ogłoszono otwarcie największej w Polsce farmy fotowoltaicznej w Brudzewie zajmującej ponad 100 ha terenu! Zgodnie z kolejnymi kierunkami rozwoju jakimi są elektromobilność i technologie wodorowe, w Koninie ma powstać pierwsza w kraju publiczna stacja tankowania wodoru.

Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości współpracy polsko-kanadyjskiej w obszarze przedsiębiorczości, dzielenia się wiedzą ekspercką z zakresu rewitalizacji terenów zdegradowanych, zastosowaniem wodoru w gospodarce oraz dotychczas realizowanych projektów i planów na przyszłość.

Skip to content