W Poznaniu 3 czerwca odbywa się czwarta konferencja z cyklu „Wielkopolskie rozmowy o klimacie”. Zorganizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego spotkanie połączone z debatami, w której uczestniczył Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej,  ma odpowiedzieć na tytułowe, niezwykle ważne pytanie: „Jak sprostać wyzwaniom służącym ochronie klimatu? Możliwości finansowania i dobre praktyki”.

Konferencja zakończyła cykl czterech podobnych wydarzeń, które odbyły się w ostatnich miesiącach. Jednocześnie otworzyła ona projekt nowych konferencji, które wielkopolski samorząd będzie organizował już nie w Poznaniu, lecz w innych częściach regionu. Pierwsze odbędzie się po wakacjach na Ziemi Kaliskiej.

Jacek Bogusławski z Zarządu Województwa Wielkopolskiego mówił o najważniejszych w chwili obecnej wyzwaniach klimatycznych. Jak powiedział, Wielkopolska stara się być krajowym liderem zmian w ochronie środowiska i to się jej skutecznie udaje.

– Jest to możliwe, ponieważ region potrafi ustalać i realizować konkretne strategie. Ważna jest też koordynacja działań związanych z zagospodarowaniem środków wpływających do kasy regionu z Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej UE otrzymamy ok. 200 mln euro za walkę ze zmianami klimatycznymi. Kolejne 300 mln euro będzie przeznaczone na transformację Wielopolski Wschodniej – mówił Jacek Bogusławski. – Będzie mnóstwo działań zmierzających do ochrony klimatu. W Koninie niebawem na ulice wyjedzie na przykład pierwszy w Polsce autobus wodorowy.

W debacie „Regionalne i aglomeracyjne działania adaptacyjne i mitygacyjne” prowadzonej przez prof. dr hab. Andrzeja Mizgajskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rozmawiano o powodach zmian klimatycznych.

Prawo mało przyjazne klimatowi

Rafał Grupiński, poseł na Sejm RP, mówił o m.in. o ograniczeniach w rozwoju energetyki odnawialnej, które zostały wprowadzone w ostatnich latach. Według posła Grupińskiego, otoczenie prawne nie jest zbyt przyjazne obecnie dla ochrony klimatu, o czym świadczy wiele działań obecnego rządu.

– Nadzieja jest w młodzieży. To ona zapędza polityków do pracy związanej z ochroną klimatu i to jej za to trzeba podziękować – mówił Rafał Grupiński.

O rozwoju wschodniej części regionu mówił również Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

– Bardzo ważny będzie wkład Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który powstał m.in. dzięki pracy na arenie europejskiej profesora Jerzego Buzka. To pozwoli nam na wdrażanie działań zmierzających do wyeliminowania węgla z naszego miksu energetycznego. W Koninie i Wielkopolsce Wschodniej chcemy do 2030 r. wyeliminować całkowicie węgiel. Ograniczy to o 60 proc. emisję dwutlenku węgla na tym terenie – mówił Maciej Sytek.

Inicjatywy dla JST

Z kolei Marek Gola, wiceprzewodniczący Samorządu Województwa Wielkopolskiego mówił o wspieraniu przez SSW jednostek samorządu terytorialnego w działaniach związanych z ochroną klimatu.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął w czerwcu ważną uchwałę w sprawie dotacji celowej na realizację dwóch programów: „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” oraz „Deszczówka”, których łączny budżet to prawie 2 mln zł.

Podczas konferencji połączono się także Jensem-Uwe Schade z Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Związkowego Brandenburgia. Mówił on o działaniach tego niemieckiego regionu na rzecz ochrony klimatu.

– Bardzo intensywnie zajmujemy się ochroną środowiska, również dlatego, że Brandenburgia jest w Niemczech na drugim miejscu wśród regionów spalających najwięcej węgla, a więc to na nas spoczywa największa odpowiedzialność za zmiany w tej kwestii – zapewniał Jens-Uwe Schade.

Adaptacja do klimatycznych zmian

O działaniach miasta w dziedzinie zmian prowadzących do zwiększenia ochrony klimatu mówiła Magdalena Żmuda, dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania.

– Teraz niezbędna jest ewaluacja miejskiego planu adaptacji do zmian klimatycznych. Jest to potrzebne, ponieważ dokument ten, który powstał już pięć lat temu, wymaga dziś korekty i dostosowania do obecnych warunków – powiedziała Magdalena Żmuda.

Mikołaj Kostka, pierwszy zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego dodał, że zagrożenia związane z wojną w Ukrainie, a co za tym idzie rosnącymi kosztami paliw, będą prowadziły do absurdalnych sytuacji, gdy np. paliwo biomasowe w lokalnej ciepłowni zastępowane będzie z powrotem węglem, ponieważ to się bardziej kalkuluje.

Beata Dudzińska, zastępca prezydenta Piły opowiadała o nowym pomyśle lokalnego samorządu, którym ma być „wodorowe miasteczko”. Ma ono powstać na terenie dawnego poligonu wojskowego w pobliżu Piły. Będzie to samowystarczalne energetycznie, tzw. plus-energetyczne osiedle wykorzystujące odnawialne źródła energii, w tym także wodór.

Proklimatyczne działania

O wojewódzkich i krajowych źródłach finansowania działań proklimatycznych mówiła Jolanta Ratajczak, prezes WFOŚiGW w Poznaniu oraz Kinga Świtalska, szefowa Zespołu Doradców Energetycznych w poznańskim WFOŚiGW.

Jednym z takich działań jest Projekt Doradztwa Energetycznego, który realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z 16 partnerami – 15 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska oraz Urzędem Marszałkowskim w Lublinie.

– Programów, które realizuje poznański, ale także pozostałe wojewódzkie fundusze w kraju, jest więcej. To m.in. „Adaptacja do zmian klimatu”, „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, „Energia Plus”, „Mój Elektryk” czy ostatnio „Moje Ciepło” – wyjaśniała Kinga Świtalska.

Adam Pulit, burmistrz Złotowa opowiadał, jak przez kilkadziesiąt lat gmina wspierała ochronę środowiska na swoim terenie, a Krzysztof Wolny, burmistrz Międzychodu mówił o rosnących problemach z realizowaniem działań proklimatycznych.

– Ekologia dla naszego regionu jest oczywiście niezwykle istotna, jesteśmy przecież krainą 100 jezior, często nazywaną „małymi Mazurami”. Jednak trzeba pamiętać, że Polska nie jest wyspą. Patrząc globalnie pamiętajmy, że mamy obok siebie kraje, które nic nie robią w dziedzinie ekologii. Do tego dochodzą obecne problemy finansowe związane z inflacją, rosnącymi cenami gazu. To wszystko powoduje, że w społeczeństwie maleje zapał do działań proekologicznych – mówił burmistrz Międzychodu.

W debacie wziął udział także przedstawiciel młodzieży – Kajetan Nowak z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

– Nazwa naszej organizacji wcale nie oznacza sprzeciwu wobec działań proklimatycznych. Wręcz odwrotnie – oznacza ona brak zgody na bierność w tej dziedzinie. Dzisiaj usłyszeliśmy, jak ważna jest rola młodzieży w ochronie klimatu i bardzo się cieszę, że takie słowa wybrzmiały – mówił Kajetan Nowak.

To nie koniec rozmów o klimacie

Jacek Bogusławski zapewnił na koniec spotkania, że ostatnia z cyklu konferencja „Wielkopolskie rozmowy o klimacie” nie oznacza wcale, iż nie będzie dalszych działań promujących ochronę klimatu.

Już po tegorocznych wakacjach wielkopolski samorząd chce bowiem zorganizować podobne spotkania, ale tym razem w różnych częściach regionu. Pierwsze dobędzie się już niebawem na Ziemi Kaliskiej.

Źródło: https://portalkomunalny.pl

Skip to content