14 marca, Marszałek Marek Woźniak wysłał program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 do Brukseli. Tym samym rozpoczęły się oficjalne negocjacje z Komisją Europejską.

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 to nowa nazwa programu regionalnego (wcześniej to Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020), który znajdzie się w dyspozycji Zarządu Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucji Zarządzającej programem.

Wielkopolska będzie miała do dyspozycji w sumie 2,058 mld euro. Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu:: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny (1,67 mld euro) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (387 mln euro), który będzie dedykowany Wielkopolsce Wschodniej.

Więcej informacji tutaj.

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (wersja 3.0)

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej

Prezentacja projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.

Skip to content