Przedstawiciele Spółki ARRT wzięli udział w organizowanym przez Komisję Europejską trzecim technicznym seminarium internetowym, które odbyło się w następstwie technicznych seminariów mających miejsce w latach 2019 i 2020. Wydarzenie to poświęcone było pozostałym zagadnieniom programowania na lata 2021-2027.

Prelegentami byli przedstawiciele Dyrekcji Generalnych ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Zatrudnienia i Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, którzy przedstawili aktualne informacje na temat nierozstrzygniętych kwestii związanych z programowaniem polityki spójności w okresie programowania 2021-2027.

Seminarium internetowe było dedykowane w szczególności krajowym instytucjom zarządzającym pracującym nad programowaniem i wdrażaniem polityki spójności.

Transmisje z seminarium można obejrzeć klikając tutaj .

Skip to content