Informujemy o ważnej zmianie Regulaminu wyboru projektów dotyczącego naboru ogłoszonego w dniu 30 października 2023 r. Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki.

W związku ze zmianą zwiększeniu uległ poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach przedmiotowego wsparcia z 70% na 85% (w tym 70% z FST i 15% z budżetu państwa) oraz kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru z 15 000 000,00 PLN na 18 214 285,71 PLN.

Zmiana nastąpiła w II części Regulaminu Podstawowe informacje o naborze, punkt G Wartość oraz intensywność wsparcia. Pozostała część Regulaminu wraz z załącznikami nie ulega zmianie.

Szczegóły dotyczące zmiany znaleźć można na stronie https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/464

Skip to content