Informujemy o ważnej zmianie Regulaminu wyboru projektów dotyczącego ogłoszonego niedawno naboru na Inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. W związku ze zmianą Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zwiększeniu uległ poziomu dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektów w ramach przedmiotowego wsparcia z 70% na 80%. W związku z niniejszym zmianie uległy wybrane zapisy Regulaminu oraz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w części 5.2.

Szczegóły dotyczące zmiany znaleźć można na stronie https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/453

Skip to content