We wtorek 14  grudnia  2021 r Pełnomocnik Zarządu ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej brał udział w warsztatach zorganizowanych przez Bank Światowy, w których uczestniczyli także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Urzędu Marszałkowskiego WW, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, ROPS, Związków Zawodowych i Rady Pracowniczej ZEPAK oraz organizacji pozarządowych.

Spotkanie było poświęcone omówieniu fiszek propozycji projektów, które mogą wspierać pracowników bezpośrednio i pośrednio dotkniętych toczącym się w Wielkopolsce Wschodniej procesem transformacji energetycznej.

Podczas warsztatów przedstawiciele Banku Światowego przedstawili podsumowanie możliwych rozwiązań dla skutecznego i kompleksowego programu outplacementowego oraz wstępne wyniki badania preferencji pracowniczych w zakresie dalszych planów zawodowych.

Skip to content