W dniu 23 lutego 2022r. odbyły się III warsztaty w ramach prac nad Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku. Przedmiotem spotkania – zorganizowanego w ramach prac Grup roboczych Wielkopolski Wschodniej – były w szczególności:

  1. Prezentacja opracowania Wielkopolska Wschodnia w ujęciu statystycznym, przygotowanego przez Zespół analityczny pod kierunkiem Artura Owczarkowskiego z Urzędu Statystycznego w Poznaniu, na zlecenie Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, według koncepcji i przy wsparciu merytorycznym ARR Transformacja Sp. z o.o.
  2. Podsumowanie warsztatów z 21 stycznia 2022, w tym w szczególności prezentacja wypracowanej treści Wizji rozwoju Wielkopolski Wschodniej oraz celów strategicznych i zintegrowanych celów operacyjnych przyszłego dokumentu.
  3. Prace warsztatowe nad kierunkami interwencji oraz planowanymi działaniami w ramach poszczególnych celów Strategii, pod przewodnictwem prof. Pawła Churskiego – eksperta w zakresie prac nad Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w trakcie warsztatów, kolejne spotkanie zaplanowano na przełomie marca i kwietnia br., a jego tematami będą m.in. prezentacja typologii gmin oraz wyników analizy zróżnicowania społeczno-gospodarczego Wielkopolski Wschodniej (przygotowywanych na zlecenie ARR Transformacja Sp. z o.o.), prezentacja w ostatecznym kształcie wypracowanych 23 lutego kierunków interwencji oraz planowanych działań oraz analiza macierzy zdefiniowanych planowanych działań z wyznaczoną typologią gmin.

Pliki do pobrania:  

Prezentacja Wielkopolska Wschodnia w ujęciu statystycznym

Wielkopolska Wschodnia 2020 w ujęciu statystycznym – opracowanie

Warsztaty III – Prezentacja

Skip to content