Pod koniec kwietnia odbyło się VI Forum Partnerstwa Wielkopolski Wschodniej zorganizowane przez Polską Zieloną Sieć i Instytut Zielonej Przyszłości. Spotkanie było poświęcone aktualnej sytuacji w polskiej energetyce, której sytuacja szybko uległa zmianie w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Pierwszym z prelegentów był Michał Smoleń z Fundacji Instrat, który wskazał, że w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku, będącej dokumentem strategicznym dotyczącym polskiej energetyki, nasz kraj ma zamiar konsumować coraz większe ilości gazu ziemnego. Jednak biorąc pod uwagę nadchodzące uniezależnienie się Europy od gazu z Rosji i konieczność zakupu paliwa z innych rejonów świata, jego cena będzie drastycznie rosła. Użycie gazu jako paliwa pomostowego między węglem, a odnawialnymi źródłami energii (OZE) przestanie się opłacać. W związku z tym, niezwykle istotne w tym momencie jest żeby Polska zaczęła intensywną wymianę kotłów węglowych i gazowych na pompy ciepła oraz zainwestowała w głębokie termomodernizacje budynków i unowocześnienie sieci przesyłowej, co pozwoli oszczędzić paliwo.

Kolejną prelegentką była Zuzanna Sasiak z Polskiej Zielonej Sieci, która opowiedziała o rozwoju energetyki obywatelskiej. Wskazywała zalety energetyki rozproszonej, która jest bardziej odporna na kryzysy niż ta konwencjonalna. Od 1 kwietnia 2022 roku w polskim prawie  funkcjonuje już  pojęcie prosumenta  zbiorowego. Mogą z tego korzystać na przykład mieszkańcy domów wielorodzinnych żeby zainwestować w panele fotowoltaiczne na dachu wspólnej nieruchomości.

Ostatnie wystąpienie należało do Daniela Balińskiego z ZE PAK, który przedstawił plany na zielony rozwój firmy, która jest największym prywatnym wytwórcą energii w Polsce. Przedstawiciel ZE PAK potwierdził, że w 2022 roku zostaną zamknięte dwie odkrywki węgla brunatnego, natomiast trzecia odkrywka, Tomisławice, ma zakończyć wydobycie między 2024 a 2030 rokiem. ZE PAK  przechodzi obecnie duże zmiany. Do spółki już teraz należy  elektrownia “Konin”, która produkuje energię z OZE. Jako paliwa używa biomasy, która, jak deklaruje firma, pochodzi ze zrównoważonych źródeł. ZE PAK zamierza też inwestować w elektrownie wiatrowe na lądzie i morzu.

Spotkanie Forum zakończyło się panelem dyskusyjnym na temat energetyki i ciepłownictwa z udziałem Zastępcy Prezydenta Konina, Pawła Adamowa, Zastępcy Burmistrza Turku ds. gospodarczych, Joanny Misiak-Kędziory, Prezesa Macieja Sytka, Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Konin, Sławomira Lorka oraz Daniela Balińskiego z ZE PAK. Prezes MPEC podkreślił, że Konin nie musi się martwić o dostępność ciepła, ponieważ miasto intensywnie inwestuje w zieloną energię geotermalną. Zastępczyni Burmistrza Turku również zaznaczyła istotną rolę źródeł goetermalnych w transformacji jej miasta. Prezes Maciej Sytek zauważył, że w Wielkopolsce Wschodniej transformacja już się dzieje i jej efektem jest dużo innowacyjnych, zielonych inwestycji. Zdaniem Zastępcy Prezydenta Pawła Adamowa, im bardziej rozdrobniona struktura gospodarcza w danym mieście tym lepiej, bo bardziej elastycznie reaguje na zmiany i w związku z tym należy inwestować w sektor MŚP.

Źródło: Polska Zielona Sieć

Skip to content