16 listopada 2023 r. odbyło się V posiedzenie Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej działającego w ramach Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (KM FEW).

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przybliżyli informacje na temat aktualnego stanu prac nad 3 projektami strategicznymi związanymi ze sprawiedliwą transformacją:

  • Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej;
  • Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”;
  • Rozwój studiów o profilu praktycznym i form kształcenia ustawicznego dostosowanych do potrzeb Wielkopolski Wschodniej.

Druga część posiedzenia Podkomitetu poświęcona była natomiast kryteriom strategicznym oceny dla kolejnych typów projektów, które będą wspierane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), tj.:

  • Edukacja przedszkolna w ramach Działania FEW 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki;
  • Budowa ekosystemu start-up’owego, w tym budowa i rozwój hubów technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości czy przestrzeni coworkingowych (rozwój potencjału i poprawa jakości usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu) w ramach Działania FEW 10.03 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej;
  • Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki rozproszonej w ramach działania FEW 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Omówione podczas spotkania kryteria będą procedowane na najbliższym posiedzeniu KM FEW, które odbędzie się 13 grudnia br.

Następne posiedzenie Podkomitetu (grupy roboczej) ds. Wielkopolski Wschodniej planowane jest w połowie stycznia 2024 roku.

Skip to content