Dzisiaj (4 kwietnia 2022 r.) Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, wziął udział w konferencji na temat wielopoziomowego sprawowania rządów w kontekście transformacji ekologicznej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez przedstawicielstwo hiszpańskiej Katalonii przy Unii Europejskiej w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która ma na celu większe zaangażowanie obywateli w debatę na temat najważniejszych wyzwań i priorytetów UE.

Maciej Sytek wziął udział w debacie okrągłego stołu z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów oraz rządu Katalonii. Podkreślił ambitne cele transformacji Wielkopolski Wschodniej, gdzie do 2030 r. zakończone zostanie wydobywanie i spalanie węgla, a do 2040 r. ma zostać osiągnięta neutralność klimatyczna. „Partycypacja, nowa tożsamość i wielopoziomowe zarządzanie są tymi elementami, które pozwalają nam osiągnąć sukces”, powiedział M. Sytek zapytany o warunki konieczne dla powodzenia tego procesu oraz zdobycia dla niego społecznej akceptacji.

Dodał, że tak głębokie przemiany gospodarczo-społeczne subregionu konińskiego nie byłyby możliwe bez zastosowania zasady wielopoziomowego zarządzania. Stanowi ona przeciwwagę dla centralnego zarządzania i pozwala na uczenie się od innych, zapewniając jednocześnie swobodę działania. Umożliwia też szeroką partycypację wszystkich zainteresowanych stron – samorządów lokalnych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i obywateli, a także bezpośrednie uczestnictwo w inicjatywach unijnych, jak np. platforma powęglowa oraz regularny kontakt z takimi instytucjami jak Komisja Europejska i Bank Światowy.

M. Sytek zwrócił również uwagę na to, że regiony węglowe są forpocztą transformacji ekologicznej w Unii Europejskiej, a ich doświadczenia będę przekładane na inne regiony, aby osiągnięte zostały cele Europejskiego Zielonego Ładu.

Główne przemówienie konferencji wygłosił Philippe De Lombaerde, Dyrektor Instytutu Uniwersyteckiego ONZ ds. badań porównawczych integracji regionalnej (UNU-CRIS), który odniósł się do unijnego modelu zarządzania opartego na współpracy wszczystkich szczebli administracji. Wyraził również nadzieję, że Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest początkiem szerszego procesu pozwalającego na większe zaangażowanie obywateli w sprawy europejskie.

Źródło: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Skip to content