Komisja Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny zapraszają do wzięcia udziału w webinarium dot. nowego instrumentu pomocy technicznej pn: „TARGET”, które odbędzie się 23 marca br. o godz. 14.00 w formule on-line.

TARGET to wspólny instrument pomocy technicznej Komisji Europejskiej i EBI, którego celem jest ścisłe wspieranie unijnych regionów węglowych, torfowych i łupkowych w identyfikacji i przygotowaniu projektów w zakresie czystej energii i efektywności energetycznej.

Instrument będzie wspierał zrównoważone inwestycje i tworzenie lokalnych miejsc pracy, jednocześnie umożliwiając odchodzenie od działalności opartej na paliwach kopalnych.

Celem inicjatywy jest wsparcie eksperckie w zakresie formułowania projektów i dostosowania ich do odpowiednich celów UE, poprawy jakości projektu, budowania zdolności i doradztwa w zakresie potencjalnych źródeł finansowania.

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywą oraz rozważenia aplikowania w zakresie przedsięwzięć wspierających sprawiedliwą transformację Wielkopolski Wschodniej.

Więcej informacji na temat instrumentu TARGET oraz link do rejestracji na webinarium można znaleźć na stronach internetowych Komisji Europejskiej i EBI.

Link do rejestracji na webinarium: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TARGETwebinar

Link do informacji o instrumencie TARGET na stronach KE: https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/eu-coal-regions/target-technical-assistance_en

Link do informacji o instrumencie TARGET na stronach EBI: https://www.eib.org/en/products/advisory-services/target/index.htm

Skip to content