Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line dla potencjalnych beneficjentów naboru na inwestycje w zakresie infrastruktury kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej (nr FEWP.10.07-IZ.00-001/23) w ramach Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki, realizowanego w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. kryteria wyboru projektów, dokumentacja dotycząca naboru, obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentom, a także przedstawione zostaną wskazówki i dobre praktyki dotyczące realizacji projektów.

Szkolenie on-line przeprowadzone zostanie 4 grudnia br., w godz. 10:00-14:00. [PROGRAM]

Obowiązują zapisy! Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać zgłoszenie e-mailowe na adres martyna.prus@arrkonin.org.pl do dnia 30 listopada br. do godz. 14:00. W odpowiedzi na zgłoszenie organizator prześle link do spotkania na platformie ZOOM.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na temat organizowanego wydarzenia prosimy o kontakt z pracownikiem działu ds. informacji, promocji i komunikacji społecznej, tj. Martyną Prus (tel. 603 393 843, martyna.prus@arrkonin.org.pl).

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: NABÓR nr FEWP.10.07-IZ.00-001/23 https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/464  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla uczestników – dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Pomocy Technicznej programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Skip to content