Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów naboru na wsparcie poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ, które ruszy 10 czerwca 2024r. w ramach Działania 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach, realizowanego w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. kryteria wyboru projektów, dokumentacja dotycząca naboru, kanały informacyjno-promocyjne Instytucji Pośredniczącej, a także przedstawione zostaną wskazówki i dobre praktyki dotyczące realizacji projektów.

Szkolenie przeprowadzone zostanie 27 czerwca br., w godz. 10:00 – 14:00, w Dworze Biesiadnym, ul. Jana Pawła II 104, 62-510 Konin. [PROGRAM]

Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy! Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do dnia 26 czerwca br. do godz. 12:00.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na temat organizowanego wydarzenia prosimy o kontakt z pracownikiem działu ds. informacji, promocji i komunikacji społecznej, tj. Katarzyną Jasińską (tel. 601 260 066, katarzyna.jasinska@arrkonin.org.pl).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/518)

Skip to content