Zachęcamy potencjalnych beneficjentów Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 do zapoznania z najnowszą wersją Szczegółowego Opisu Priorytetów FEW. Zmiany do dokumentu przyjęte zostały przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 13 kwietnia br.

Plik SzOP

Szczegóły dotyczące zmian SzOP

Skip to content