W związku z trwającymi pracami nad Strategią rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku (SRWW) zapraszamy do składania propozycji przedsięwzięć priorytetowych dla rozwoju Wielkopolski Wschodniej.

Prowadzony nabór propozycji przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia rozwoju subregionu, przewidzianych do realizacji do 2030 roku, ma na celu identyfikację przedsięwzięć priorytetowych na potrzeby opracowywanej SRWW. Ponadto pozwoli na identyfikację potrzeb i ewentualnych zamierzeń wszelkiego rodzaju jednostek, które mogłyby być przedmiotem wsparcia m.in. w ramach dostępnych w nowej perspektywie 2021-2027 możliwości finansowania, zarówno z poziomu regionalnego, krajowego, jak i unijnego.

W związku z powyższym podmioty funkcjonujące na terenie Wielkopolski Wschodniej zaprasza się do zgłaszania przedsięwzięć priorytetowych poprzez wypełnienie formularza oraz przesłane go do 5 maja 2022 r. na adres mailowy transformacja@arrkonin.org.pl. Zasady zgłaszania propozycji przedsięwzięć priorytetowych oraz formularz dostępne są poniżej:

Zasady, wzór Formularza, instrukcja wypełnienia

Formularz zgłaszania przedsięwzięcia priorytetowego

W ramach wszelkich wątpliwości i uwag prosimy o kontakt z p. Krzysztofem Borkowiczem – Kierownikiem ds. Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej (tel. 601 464 771, mail: transformacja@arrkonin.org.pl).

Skip to content