W dniu 21 stycznia br. odbyły się II warsztaty poświęcone wypracowaniu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej. Tym razem przedmiotem ponad 4-godzinnego spotkania Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej były:

•   prezentacja wniosków z przygotowanej na zlecenie ARR Transformacja Diagnozy strategicznej Wielkopolski Wschodniej – przez Zespół badawczy z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu,

•   podsumowanie i prezentacja wniosków z I warsztatu z 17 grudnia 2021 r.,

•   prace warsztatowe nad wizją oraz strukturą celów Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej do 2040 roku.

Kluczowym elementem warsztatów był jego ostatni punkt, w ramach którego uczestnicy pochylili się nad treścią przyszłej wizji Strategii subregionalnej, a także określili kluczowe cele rozwojowe Wielkopolski Wschodniej, w oparciu o wypracowane podczas I warsztatów kluczowe wyzwania przyszłości oraz odpowiedzi na pytania „jaka?” i „dla kogo?” ma być Wielkopolska Wschodnia „po węglu”.

Zgodnie z przyjętym założeniem kontynuacją spotkania będą kolejne warsztaty – zaplanowane wstępnie na 23 lutego 2022, podczas których m.in. zaproponowana zostanie ostateczna treść wizji rozwoju uwzględniająca zgłoszone uwagi, a także uszczegółowione zostaną wypracowane cele rozwoju subregionu.  

Pliki do pobrania:

Prezentacja początkowa

Prezentacja – Podsumowanie prac w ramach warsztatu i wizja rozwoju wielkopolski wschodniej cele rozwojowe

Prezentacja – Diagnoza strategiczna Wielkopolski Wschodniej

Skip to content