W dniu 25 maja, w związku z zaproszeniem Friedrich Ebert Foundation z Rumunii, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej Maciej Sytek wziął udział w konferencji międzynarodowej pt. „Just Transition in Romania: Improving local capacity through exchange of best practices” („Sprawiedliwa transformacja w Rumunii: Poprawa lokalnego potencjału poprzez wymianę najlepszych praktyk”). Wydarzenie, zorganizowane w miejscowości Târgu Jiu w Rumunii (jeden z regionów węglowych), zgromadziło przedstawicieli regionów węglowych z Rumunii, Bułgarii i Polski objętych procesem sprawiedliwej transformacji. W konferencji, poza przedstawicielem z Wielkopolski, wzięli również udział m.in. Michał Sobczyk z EIT InnoEnergy (Polska), Rumyana Grozeva, Dyrektor Regionalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Stara Zagora (Bułgaria) czy Corina Murafa, Ekspert ds. Polityki Publicznej, Klimat i Energia (Rumunia).

Przedmiotem spotkania był transfer oraz rozwój pomysłów, praktyk i mechanizmów działania dotyczących Sprawiedliwej Transformacji między dotkniętymi nią regionami w Rumunii i innych krajach europejskich, przechodzącymi podobne procesy. Na zaproszenie organizatorów Maciej Sytek przedstawił najważniejsze założenia procesu sprawiedliwej transformacji w subregionie konińskim. W ramach przeprowadzonej dyskusji uczestnicy podjęli m.in. temat możliwych dywersyfikacji lokalnych gospodarek (w tym nowych kierunków rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu) w związku z procesem sprawiedliwej transformacji, a także podzielili się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w związku z odchodzeniem ich regionów od węgla.

Zdjęcie: Corina Murafa

Skip to content