Wydarzenie internetowe Agory Energiewende niezależnego think thanku zaangażowanego w realizację celów klimatycznych i energetycznych wyznaczonych przez europejskich i niemieckich polityków odbyło się 6 lipca br. Seminarium, na które do grona panelistów zaproszono Prezesa Macieja Sytka, poświęcone było tematyce sprawiedliwej transformacji, a dokładniej przykładów i lekcji sprawiedliwej i ambitnej transformacji energetycznej.

Na tym warsztacie przedstawione zostały aktualne plany i doświadczenia ze studiów przypadków Sprawiedliwej Transformacji z krajów takich jak Niemcy, Polska, RPA, Filipiny i Australia, które należą do grupy krajów, które już podjęły pierwsze kroki.

Pierwszy panel koncentrował się na integracji. Prowadzono dyskusje wokół kwestii miejsc pracy w przemyśle węglowym i ekonomicznej przyszłości społeczności węglowych. Zastanawiano się w jaki sposób można konsultować się z grupami wielu różnych interesariuszy i uczestniczyć w projektowaniu i wdrażaniu sprawiedliwej transformacji.

Drugi panel dotyczył ambicji. Zaznaczono, że lepiej rozumieć pojęcie sprawiedliwej transformacji jako podjęcie solidnego planowania w celu maksymalizacji możliwości gospodarczych, społecznych i środowiskowych w celu zminimalizowania zakłóceń społecznych. A ponadto skoncentrowanie się na miejscach pracy w gospodarce ekologicznej w zakresie czystej energii i jej łańcucha dostaw, rekultywacji gruntów i wody w kopalniach oraz wsparcie przekwalifikowania lokalnej siły roboczej i również skupienie się na równym dostępie do przystępnej cenowo energii dla całej populacji. 

Nagranie z wydarzenia można znaleźć tutaj.

Skip to content