W dniu dzisiejszym Prezes Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej razem ze swoim zespołem odbył spotkanie z przedstawicielami Grupy Roboczej Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W swojej prezentacji Prezes przedstawił główne założenia projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, zawarte w nim wyzwania, które zostały wypracowane we współpracy z szerokim gronem interesariuszy.

Wraz z końcem 2019 roku współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, samorządowcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami oświaty i obywatelami subregionu w zakresie czterech grup tematycznych dotyczących energetyki, spraw społecznych, środowiska i infrastruktury. Owocem tej intensywnej współpracy było wypracowanie głównych wyzwań Wielkopolski Wschodniej na podstawie których powstał projekt TPST-WW.

Podczas spotkania zostały omówione pola interwencji zawarte w projekcie Planu, będące odpowiedzią na wyzwania subregionu, planowane dalsze działania m.in. konsultacje społeczne projektu TPSTWW, do których przedstawiciele Grupy zostali zaproszeni.

Skip to content