Dnia 13 lipca br. odbyło się spotkanie techniczno-budżetowe dotyczące umowy dla projektu LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. W spotkaniu uczestniczyli współbeneficjencjenci projektu oraz przedstawiciele Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

W trakcie spotkania zaprezentowano zakres projektu. Pani Marzena Andrzejewska-Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu UMWW w Poznaniu przybliżyła ogólny zakres projektu, a także rolę gminnych i powiatowych doradców klimatycznych oraz partnerów zagranicznych. Następnie Pan Michał Rejewski, Koordynator obszaru sprawiedliwej transformacji w ARR Transformacja omówił rolę Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Konińskiej Izby Gospodarczej oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, tj. podmiotów których jednym z kluczowych zadań na co dzień jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, udziela im pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, czy wspieranie nawiązywania współpracy gospodarczej w kraju i za granicą. Na zakończenie przedstawiciel Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego omówił rolę organizacji pozarządowych w projekcie. W dalszej części spotkania omówiono kolejne kroki dotyczące przygotowania umowy o dofinansowanie, a także spostrzeżenia CINEA do zakresu projektu.

Skip to content