23 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie warsztatowe poświęcone omówieniu wniosków dla Wielkopolski Wschodniej wynikających z analiz przeprowadzonych przez PwC w zakresie przejścia do neutralności klimatycznej, w tym szans  i zagrożeń dla subregionu wynikających z tego procesu. W warsztacie uczestniczyło ponad 20 osób z Wielkopolski Wschodniej reprezentujących organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe czy reprezentujących pracowników sektora węgla brunatnego. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach prac PwC związanych ze wsparciem doradczym w przygotowaniu Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji

Skip to content