Dnia 3 marca 2021r. w siedzibie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych działających w Grupie Kapitałowej ZE PAK S.A. z Prezesem Zarządu ZE PAK S.A. Piotrem Woźnym oraz Prezesem Zarządu ARR w Koninie Maciejem Sytkiem. Spotkanie dotyczyło omówienia toczących się działań związanych z przygotowaniem projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej. W trakcie spotkania przedstawione zostały uwagi związków zawodowych oraz pracodawcy do wstępnego projektu TPST. Zarówno związki zawodowe, jak i pracodawca zaakceptowali konieczność wyraźnego ujęcia w treści TPST przygotowania specjalnego programu wsparcia pracowników GK ZE PAK w pozyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych. Program ten powinien wspierać również pracowników GK ZE PAK w pozyskiwaniu miejsc pracy poprzez wprowadzenie instrumentów wspierających tworzenie nowych miejsc pracy (w tym na rozpoczęcie działalności gospodarczej) oraz możliwości uzyskania przez potencjalnych pracodawców dopłat do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników GP ZE PAK.

Skip to content