W dniach 10-12 maja 2022 r. odbyło się piąte spotkanie Platformy Sprawiedliwej Transformacji oraz seminaria poświęcone regionom o wysokiej emisji dwutlenku węgla, w której uczestniczyli przedstawiciele ARR Transformacja Sp. z o.o. oraz interesariusze z Wielkopolski Wschodniej. W pierwszym dniu spotkania subregion Wielkopolski Wschodniej reprezentował Prezes Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, podczas sesji dotyczącej perspektyw i postępu w kierunku sprawiedliwej transformacji „Regiony węglowe w okresie przejściowym”.

Sesja rozpoczęła się od wystąpień prelegentów, którzy przybliżyli uczestnikom najnowsze informacje dotyczące polityki UE i dostępnych instrumentów wsparcia dla regionów górniczych (jak Europejskiego planu RePowerEU czy krajowych planów odbudowy), a także raport BloombergNEF na temat perspektywy transformacji energetycznej. Następnie odbyła się runda wystąpień prelegentów z regionów węglowych w całej UE, którzy podzielili się doświadczeniami w zakresie planowania i wdrażania działań sprawiedliwej transformacji. Podczas tej rundy Prezes Maciej Sytek przybliżył zgromadzonym działania jakie podejmowane są w Wielkopolsce Wschodniej w zakresie sprawiedliwej transformacji i transformacji energetycznej, w tym w zakresie przygotowania projektów kluczowych.

Platforma Sprawiedliwej Transformacji pomaga wszystkim zainteresowanym stronom w korzystaniu ze wsparcia zapewnianego przez Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji, w tym Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Platforma promuje również aktywnie wymianę najlepszych praktyk między wszystkimi zaangażowanymi zainteresowanymi stronami. Wspiera regiony węglowe, torfowe, łupkowe i wysokoemisyjne w całej UE w osiągnięciu sprawiedliwej transformacji.

Skip to content