Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało dziś spotkanie dotyczące wsparcia doradczego z inicjatywy JASPERS, w którym udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz regionów węglowych.

JASPERS to organizacja  mająca na celu poprawę jakości inwestycji wspieranych z funduszy unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,  EFRR,  Fundusz Spójności , Instrument Łącząc Europę oraz  fundusze IPA ). Partnerami organizacji są m.in. Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz z Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Spotkanie miało na celu omówienie uwag, wątpliwości i sugestii do współpracy z JASPERS, uzgodnienie harmonogramu wsparcia doradczego oraz omówienie koordynacji współpracy z ekspertami.

Skip to content